przełęcz pod Kopą

przełęcz pod Kopą 1780 m.n.m. przez które szlak turystyczny, To historycznie stosowane jako bandytów trasy i przemytników. Później był używany, a także okolicznych wzgórz górników Belanských Tatry kopania tuneli w masywie, patrząc na miedź, co wskazuje nazwa dwóch dolinach, który dzieli - przedni i tylny Meďodoly - w ubiegłym Koperšady.