Sedlo pod Svišťovkou

Jedna z obľúbených prístupových trás na chatu pri Zelenom plese vedie zo Skalnatého plesa cez sedlo pod Svišťovkou 1826 m.n.m. Trvanie výstupu po červenoznačenom chodníku je približne 2 hodiny 45 minút.

Veľká Svišťovka 2037 m.n.m. je trávnato-sutinová kopa kúsok nad turistickým chodníkom cez sedlo pod Svišťovkou 2023 m.n.m. vybudovaným už v roku 1930. Kto bol prvým na jej vrchole nie je známe, ale prvý známy, kto v jej masíve zanechal svoje odtlačky bol evanjelický farár Šimon Bilík (1613 – 1680) z Huncoviec, ktorý bol v čase protireformácie zbavený majetkov a vyhnaný z obce. Tento sa päť rokov 1672 -1677 ukrýval v doline Zeleného plesa a v masíve Veľkej a Malej Svišťovky hĺbil štôlne, údajne hľadajúc zlato, potajme zásobovaný svojím synom. Pri súčasnom chodníku sa nachádzajú tri zachovalé štôlne, ktoré už len slabo rozoznať. Najhlbšia, ktorú vyhĺbil vraj merala 11m.